Blessed :)
I am John.
πŸ˜„πŸ˜œβ˜•οΈπŸ°
130714

I am John.
πŸ˜„πŸ˜œβ˜•οΈπŸ°
130714

Good morning!
Thank You, Lord! 
😊
πŸ™πŸ‘†

Good morning!
Thank You, Lord!
😊
πŸ™πŸ‘†

Happy Happy Birthday @yamish28! Salamat sa pagiging mabuting kaibigan.. At mabuting ATE para sa min! Hahaha… Panalangin ko ang katagumpayan mo saan mang aspeto ng buhay mo.. Lalo na sa alam mo na haha..  Kita kits! Labyu! God bless! 😘

Happy Happy Birthday @yamish28! Salamat sa pagiging mabuting kaibigan.. At mabuting ATE para sa min! Hahaha… Panalangin ko ang katagumpayan mo saan mang aspeto ng buhay mo.. Lalo na sa alam mo na haha.. Kita kits! Labyu! God bless! 😘

Look up! πŸ˜œπŸ˜β˜ΊοΈπŸ‘πŸ‘Ž
Summah! 😎

Look up! πŸ˜œπŸ˜β˜ΊοΈπŸ‘πŸ‘Ž
Summah! 😎

Eye bags πŸ˜±πŸ‘€πŸ‘Ž

Eye bags πŸ˜±πŸ‘€πŸ‘Ž

Welcome home @yamish28! 
😘😘😘😊
Namiss ka namin! 😊

Welcome home @yamish28!
😘😘😘😊
Namiss ka namin! 😊

Letters with CDs! 
Teary eyed..
Touched.. 
To God be the glory! β˜ΊοΈβ˜οΈπŸ™πŸ™Œ

Letters with CDs!
Teary eyed..
Touched..
To God be the glory! β˜ΊοΈβ˜οΈπŸ™πŸ™Œ

Magkakapatid sa magkakaibang ina’t ama sa earth.. 
Pero may iisang AMA sa langit..

Ang dami pang kulang.. Medyo tumatanda na kasi ang lahat.. Busy na sa kanya kanyang gawain.. Mabubuo rin tayo sa takdang panahon.. Hehehe
☺️😍😘😁

Magkakapatid sa magkakaibang ina’t ama sa earth..
Pero may iisang AMA sa langit..

Ang dami pang kulang.. Medyo tumatanda na kasi ang lahat.. Busy na sa kanya kanyang gawain.. Mabubuo rin tayo sa takdang panahon.. Hehehe
☺️😍😘😁

β˜ΊοΈπŸ’‡πŸ™…πŸ’πŸ˜

β˜ΊοΈπŸ’‡πŸ™…πŸ’πŸ˜

Bagong tabas!
@jerlynneronidel 
πŸ‘­πŸ‘―πŸ’‡β˜ΊοΈ

Bagong tabas!
@jerlynneronidel
πŸ‘­πŸ‘―πŸ’‡β˜ΊοΈ